RSS

Prepositions AT, ON and IN

at on in

prepositions

prepositions of time

Advertisements
 
 

British vs. American English

Na početnim nivoima učenja engleskog jezika obično učimo reči koje označavaju predmete, pojave, ljude ne razmišljajući o tome da istu stvar drugačije nazivaju u, na primer, američkom i britanskom filmu, seriji, pesmi ili, pak, u udžbeniku iz kojeg učimo engleski u školi. Ali, kad naše znanje počne da se širi, vidimo da se britanska i američka varijanta engleskog jezika razlikuju u priličnoj meri. Uočavamo razlike u izgovoru, vokabularu, spelingu, gramatici. 

Ono što je važno u fazi takvog saznanja uraditi je odlučiti se za jednu varijantu u datoj prilici. Dakle, pogrešno bi bilo  u, na primer, nekom pisanom tekstu, koristiti mešavinu britanskog i američkog vokabulara i spelinga. Once you have chosen, you have to stick to it! 🙂

Evo nekoliko zanimljivih primera razlika između britanskog i američkog engleskog

br vs am english

 

BrE vs. AmE funny images

UK vs USA English

br vs am spelling 1

britain_us_coach

http://www.bigstockphoto.com/blog/20-british-words-that-mean-something-totally-different-in-the-us

 

Irregular verbs

Ponekad učenje nepravilnih glagola (napamet, jer drugi način ne postoji 😦 ) može da predstavlja problem. Dobar način lakšeg pamćenja mogao bi biti ako pokušate da ih na neki način ,,grupišete“ prema završecima u 2. i/ili 3. koloni, ili ih smestite u grupu glagola koji imaju isti oblik u sve 3 kolone. Evo jedne interesantne i korisne mape uma, koju biste dalje mogli dopunjavati svojim primerima.

Irregular-verbs1- mind map

 

English Exams choice

Ukoliko vam je potreban sertifikat o određenom nivou znanja engleskog jezika predlažem vam da polažete ispite Univerziteta u Kejmbridžu. Ovi ispiti se već nekoliko godina mogu polagati i u našoj zemlji i to u više gradova. Prednosti ovih ispita su višestruke – sertifikati su priznati svuda u svetu i što je najvažnije, nemaju rok trajanja, za razliku od većine drugih. U sledećem linku ka sajtu British Council-a naći ćete korisne informacije o terminima i mestu polaganja kao i o vrstama ispita, njihovim karakteristikama i o obliku samog ispita.

Serbia IELTS

http://www.britishcouncil.rs/en/exams/cambridge-english

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 27/10/2013 in English Exams

 

Verb Forms Table

Svima nam se često događa da znamo koji nam je oblik glagola potreban u nekoj rečenici, ali nismo sigurni kako se on tačno ,,gradi“. U sledećem fajlu možete naći korisnu tabelu osnovnih glagolskih oblika. Ona sadrži osnovna ,,vremena“ u aktivnom i pasivnom vidu, kao i vrste i oblike participa i infinitiva. Osim ove tabele sa svim glagolskim oblicima, ovde takođe možete naći i nekoliko korisnih tabela, različito koncipiranih, sa tabelarnim pregledom samo vremena.

 Verb forms table

tense table

tenses examples

tenses