RSS

Arhive kategorija: Prvi razred

Prepositions of place

Here are some nice illustrations to show the use of the prepositions of place. They are generally easy to use, but there are a few ambiguous cases, so these pictures may be useful not to make unnecessary mistakes.

 

prepositions of place

 

prepositions of place

prepositions of place

 

 

prepositions

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 26/01/2014 in Korisni dodaci, Prvi razred

 

Prepositions AT, ON and IN

at on in

prepositions

prepositions of time

 
 

Irregular verbs

Ponekad učenje nepravilnih glagola (napamet, jer drugi način ne postoji 😦 ) može da predstavlja problem. Dobar način lakšeg pamćenja mogao bi biti ako pokušate da ih na neki način ,,grupišete“ prema završecima u 2. i/ili 3. koloni, ili ih smestite u grupu glagola koji imaju isti oblik u sve 3 kolone. Evo jedne interesantne i korisne mape uma, koju biste dalje mogli dopunjavati svojim primerima.

Irregular-verbs1- mind map

 

Verb Forms Table

Svima nam se često događa da znamo koji nam je oblik glagola potreban u nekoj rečenici, ali nismo sigurni kako se on tačno ,,gradi“. U sledećem fajlu možete naći korisnu tabelu osnovnih glagolskih oblika. Ona sadrži osnovna ,,vremena“ u aktivnom i pasivnom vidu, kao i vrste i oblike participa i infinitiva. Osim ove tabele sa svim glagolskim oblicima, ovde takođe možete naći i nekoliko korisnih tabela, različito koncipiranih, sa tabelarnim pregledom samo vremena.

 Verb forms table

tense table

tenses examples

tenses